SOF Logo

SOF

SRPSKA ORNITOLOŠKA FEDERACIJA

POZIV za 60. Ornitološki šampionat Srbije

Plakat

Poštovani odgajivači,

pozivamo Vas na jubilarni 60. Ornitološki šampionat Srbije koji će se održati u ulici Nikole Tesle bb. u Kruševcu od 05. do 09.12.2018.

Realizatori 60. Ornitološkog šampionata Srbije su udruženja:

"Zlatno pero"-Kruševac ; "Bagdala" -- Kruševac i "Kruševac" - Kruševac

Pravo učešća imaju svi odgajivači koji su članovi Srpske Ornitološke Federacije i udruženja članica SOF-a.

Sve ptice moraju biti iz vlastitog odgoja, prstenovane saveznim prstenovima u skladu sa pravilnicima SOF-a.

Ptice se mogu izlagati pojedinačnoili u kolekciji (četiri ptice) bez ograničenja broja ptica. Ptice će ocenjivati savezne i međunarodne sudije članovi Sudijske organizacije SOF-a kao i delegirane međunarodne sudije iz inostranstva.

Deo državnog šampionata za pevačke sekcije A,V i Ѕ održaće se u Vleikom Gradištu u istom terminu. Poziv za taj deo Državnog šampionata odgajivači će dobiti naknadno od udruženja "Malino Brica" iz Velikog Gradišta.

Minimum osvojenih bodova za nagradu je:

 • za PRVO mesto : pojedinačno 90 bodova ; kolekcija 360 bodova.

 • za DRUGO mesto : pojedinačno 89 bodova ; kolekcija 356 bodova.

 • Za TREĆE mesto : pojedinačno 88 bodova ; kolekcija 352 bodova.

Napomena: Ovaj bodovni sistem ne važi za sekcije A,V,Ѕ i Ѕ1 kod kojih je to regulisano njihovim pravilnicima.

Svi učesnici će dobiti zahvalnice a nagrađeni diplome i medalje.

Biće dodeljeni i memorijalni pehari:

 • Memorijal Miodrag Srećković -- za najuspešnijeg odgajivača na šampionatu.

 • Memorijal Bora Dimitrijević -- za najbolje ocenjenog FEO kanarinca.

 • Memorijal Živojin Cvetković -- za najbolje ocenjenog kanarinca pesme SLAVUJAR.

 • Memorijal Radisav Stević Brica -- za najuspešnijeg takmičara sekcije V (malino).

 • Memorijal Nikola Nidža Tepavac -- za najbolje ocenjenog melanin žutog kanarinca

PRIJAVA ptica mora stići najkasnije u petak 30.11.2018.god.

Popunjenu prijavu (u prilogu) možete poslati elektronskim putem na E-mail: goran012vm@gmail.com

ili poštom na adresu: udruženje "Zlatno pero"-Kševac ul. Jastrebačka br.2 37000 Kruševac

Sve prijavljene ptice moraju imati veterinarsko uverenje o zdravstvenom stanju koje će biti predato organizatoru prilikom predaje eksponata. Uverenje može biti i grupno za celo udruženje.

Odgajivači koji donesu ptice koje pripadaju zaštićenim ili strogo zaštićenim vrstama moraju doneti kopiju rešenja Ministarstva o držanju i odgoju ili dokaz da su prijavili matično jato nadležnom Ministarstvu prilikom popisa radi uvođenja u evidenciju držaoca zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta ptica, te da izlažu te ptice odnosno njihove potomke.

Sva navedena dokumenta koja su uslov za učestvovanje na šampionatu kontrolisaće prijemna komisija

Ptice se moraju prijaviti prema zvaničnim izložbenim sekcijama i klasama SOF-a za 2018.god (u prilogu) sa navedenim brojevima prstenova. Sve nepotpune, nečitke, nejasne i zakasnele prijave neće biti prihvaćene i za njih organizator neće snositi odgovornost.

U slučaju pogrešno prijavljene ptice (sekcija, klasa,...) ptica će biti ocenjena ali neće konkurisati za nagradu.

Pristojba iznosi 150.00 dinara po optici i plaćaće se prilikom predaje ptice na šampionatu. Pristojba će biti naplaćena i u slučaju da prijavljena ptica ne bude donešena na šampionat.

Katalog je obavezan za svakog izlagača i iznosi 200.00 dinara.

U slučaju nestanka ili uginuća ptice ista će biti plaćena po tržišnoj ceni koju će proceniti komisija.

Za donosioce (pratioce) ptica koji donesu preko 100 eksponata organizator će obezbediti smeštaj (bez hrane) za svo vreme trajanja šampionata. Zbog rezervacije smešzaja potrebno je najaviti dolazak pratioca najkasnije do 30.11.2018.

PROGRAM ŠAMPIONATA:

 • 05.12.2018. Prijem ptica od 14:00 do 20:00 časova.

 • 06.12.2018.god. Ocenjivanje ptica od 08:00 do 20:00 časova.

Od 20:30 Svečana večera.

(Zainteresovani odgajivači i izlagači mogu prisustvovati svečanoj večeri uz kotizaciju u iznosu od 1700.00din. Prijave do 30.11.2018., plaćanje na licu mesta)

 • 07.12.2018. Otvoreno za posetioce od 08:00 do 20:00 u 12:00 časova Svečano otvaranje izložbe.

 • 08.12.2018. Otvoreno za posetioce od 08:00 do 20:00 časova.

 • 09.12.2018. otvoreno za posetioce od 08:00 časova, u 12:00 časova dodela diploma, medalja i pehara. U 13:30 zatvaranje izložbe i izdavanje ptica.

(prednost pri izdavanja imaju odgajivači iz udaljenih mesta stanovanja)

Posebne napomene:

 • Ptice iz sekcije Ѕ1 ne ocenjuju se već se samo nagrađuju u skladu sa pravilnikom ove sekcije.

 • Odgajivači su sami odgovorni za broj, dimenziju i stanje prstena na ptici. Svaki oštećen ili neadekvatan prsten povlači momentalnu diskvalifikaciju ptice.

 • Naknadne izmene prijave u sekcijama i klasi ptice nisu moguće. Moguća je samo eventualna zamena broja prstena ptice prilikom prijema.

 • Svaka eventualna primedba na organizaciju ili ocenjivanje ptica dostavlja se isključivo pismenim putem kontrolnij komisiji do zatvaranja izližbe .

 • Samom prijavom odgajivač (izlagač) nedvosmisleno potvrđuje da je upoznat i prihvata sve uslove, odredbe i obaveze iz ovog poziva.

Kontakt osobe:

Miroslav Stojanović : mikisks@gmail.com tel. 065 8154118

Goran Milićević : goran012vm@gmail.com tel. 062 8083333

Branislav Karajović tel 063 248102

organizacioni odbor

U Kruševcu 06.11.2018.