SOF Logo

SOF

SRPSKA ORNITOLOŠKA FEDERACIJA

VELIČINE PRSTENOVA

Dimenzije prstenova Slovna oznaka
2,0 A
2,2 B
2,5 C
2,7 D
3,0 E
3,2 F
3,5 G
3,8 H
4,0 I
4,5 J
5,0 K
5,5 L
6,0 M
6,5 N
7,0 O
7,5 P
8,0 R
9,0 S
10,0 T
11,0 U
12,0 V
13,0 X
14,0 Y
15,0 Z

Dimenzije prstenova za FE
Dimenzije prstenova za papagaje
Dimenzije prstenova za egzote (u pripremi)
Dimenzije prstenova za kanarince (u pripremi)
Dimenzije prstenova za egzticne golubove i prepelice (u pripremi)