PTICA MESECA OKTOBRA:Alisterus scapularis

PRATITE NAS

PLAKETE I ZAHVALNICE

NOVA AVIFAUNA

AviFauna

PRIJATELJI SAJTA

Versele Laga

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE
SA
RADNOG SASTANAKA SEKCIJE
POVODOM USKLAĐIVANJA I STANDARDIZACIJE PESME
STIGLIĆA I BASTARDADnevni red: 1. Preslušavanje diskova koji su u vidu predloga izradile članice Sekcije.
2. Diskusija i određivanje standarda glasova, tura, pesme...
3. Usklađivanje i određivanje jedinstvenih naziva za svaki glas, turu, pesmu...
4. Izrada ocenske liste.
5. Razno.

Na Radnom sastanku SEKCIJE ODGAJIVAČA ŠTIGLIĆA SOF-a održanoj u Nišu 17. maja. 2015 godine sa početkom u 10, 30 h. učešće u radu uzeli su:

Predsednik U.O. Sekcije Miroslav Stojanović, Sekretar sekcije Marjan Stanijev, Članovi U.O. Radmilo Desivojević i Bratislav Stanković.

Član U.O. Sekcije Nenad Jović OPRAVDANO je osustvovao.

Prisutni delegati članica sekcije su: Udruženje,, ŠTIGLIĆ,, Pirot, Udruženje,, GAJ,,Niš, Udruiženje,, BAGDALA,, Kruševac, Udruženje,, KRAGUJ,, Kragujevac, Udruženje,, ŠTIGLIĆ,, Leskovac) i Uduženje,, ZLATNO PERO,, Kruševac.

Delegati Udruženja,, KOLIBRI,, Vranje, delegat- Udruženja,, DUBOČICA,,Leskovac , delegat Udruženje,, SLAVUJAR- TOPLICA, delegat Udruženja,, KRUŠEVAC,, Kruševac, delegat Udruženja,, SEKCIJA PTIČARA,, Subotica i delegat Udruženja,, SLAVUJ,, Beograd nisu bili prisutni.

Takođe su bili prisutni kao što je sekcija od njih tražila
Pripravnici za ocenjivača štiglića i bastarda pesme:
- Slaviša Ćirić
- Vladimir Nikolić

I kandidat za ocenjivača štiglića i bastarda pesme
- Boban Stanković

Presedstavnik SOSOF-a nije bio prisutan.

Takodje Skupštini sekcije prisustvovao je Član U.O.SOF-a Nenad Radojičić.

Presedstavnici članica SOF-a nisu biliu prisutani, iako su na vreme bili obavesteni.

Posle prebrojavanja prisutnih delegata- uduženja i članova U.O.Sekcije ukupno 6 delegata uduženja članice sekcije, 4 članova U.O. Sekcije I 1 član U.O. SOF-a, konstatovano je da ima kvorum za normalan rad i sve donešene ODLUKE biće punovažeće.

SKUPŠTINU je otvorio u 10, 30 h. predsednik sekcije Miroslav Sojanović, poželevši svim prisutnim delegatima, dobrodošlicu i prijatan rad. Sa akcentom da je ovo istoriski sastanak u Nišu povodom početka STANDARDIZACIJE PESME I izrade jedinstvene OCENSKE LISTE I pratećeg DISKA.

Sekretar sekcije je prikupio sve predloge u vidu diska, članica sekcije. Kao i pojedinačnih predloga odgajivača i pripravnika za ocenjivača štiglića i bastarda pesme.

Predloge su predale članice: Udruženje,, ŠTIGLIĆ,, Pirot, Udruženje,, GAJ,,Niš, Udruženje,, KRAGUJ,, Kragujevac, Udruženje,, ŠTIGLIĆ,, Leskovac i Uduženje,, ZLATNO PERO,, Kruševac.
Zajednički Predlog su takođe predali pripravnici za ocenjivača Slaviša Ćirić i Vladimir Nikolić.
Pojedinačni predlog- Milivoje Filipović

Napomena: Udruženje,, GAJ,, Niš je dao svoj predlog koji glasi- ,, Da ostane stara OCENSKA LISTA,,

Odabrana su dva overivača zapisnika: Nenad Radoičić i Srdjan Vidanoivić.

Nakon svih predloga koji su sagledani i do detalja razmatrani, došlo se je do glasanja i odredjivanja svih tačaka i razdeljivanja pesme stiglića na:
1. Javljanja bez ograničenja- negativnih javljanja nema, bodovanje od 1- 5
2. 15 tura obavezne, bodovanje od 1- 5
3. 3 ture slobodne, bodovanje od 1- 5
4. pletiva, bodovanje od 1- 5
5. opšti utisak, bodovanje od 1- 5.

Radni sastanak je nastavljen detaljnim preslušavanjem predloga u vidu diskova sa pesmom stiglića. Nakon preslušavanja svih diskova, USLEDILA JE DISKUSIJA. Nakon koje smo ustanovili da su:
- javljanja pojedinačna,
- tura je skup vise glasova,
- pletivo je skup više tura.

Ova podela je JEDNOGLASNO PRIHVAĆENA, i stavljenje u funkciju.

Na disku će se nalaziti 15 tura i to pod jedinstvenim nazivima:
- titikli,
- slislisli
- zvono,
- vici vici,
- prskalica,
- otvoreno,
- tipli tipli,
- rezanje,
- plici plici,
- svi svi,
- cvici cvici,
- čin čin,
- lib lib,
- fici fici,
- cafaj cafuj.

Ture čap čap, neće biti na disku i ocenskoj listi. Ali nije negativna! Tura džav- džin po pirotskim odgajivačima ćaj ćaj je neutralna i nije negativna! Žijada neće biti na disku!

Javljanja su slobodna i bez ograničenja!

Sve ove ture su JEDNOGLASNO PRIHVAĆENA, i stavljenje u funkciju. Ovo je samo početak usklađivanja pesme štiglića, ali ne i konačan cilj. Prestoji nam tek standardizacija štiglića pesme, koju ćemo odrađivati na predlozima delegata članica Sekcije.

Sastanak je završen u 15,05 h.

Overivaci zapisnika
1.Nenad Radojičić
2. Srdjan Vidanović

Niš
17. maj. 2015.

Sekretar
Marjan Stanijev
Predsednik
Miroslav Stojanović