PTICA MESECA OKTOBRA:Alisterus scapularis

PRATITE NAS

PLAKETE I ZAHVALNICE

NOVA AVIFAUNA

AviFauna

PRIJATELJI SAJTA

Versele Laga

OSVRT NA TOK LEGALIZACIJE PTICA

U više navrata, kao i u prethodnom obraćanju, bili smo u prilici da predstavimo istorijski pregled svih aktivnosti S.O.F-a u cilju legalizacije zaštićenih vrsta ptica u Srbiji iz čega se itekako mogu videti kolika su bila naša zalaganja i udeo u dosadašnjim rezultatima i do sada okončanim fazama, kako u normativnoj delatnosti tako i u praktičnom sprovođenju usaglašenog postupka legalizacije.

Osim toga, poštujući promene bazirane na Zakonu o udruženjima SOF je pripremio i prosledio svim članicama detaljna uputstva u vezi novopropisanih uslova udruživanja. U sklopu tog procesa usaglašavanja i preregistracije i sam je uskladio svoj Statut i u sklopu toga i svoja prava i nadležnosti.

Srpska ornitološka federacija kao ravnopravni član Svetske Ornitološke Federacije (C.O.M.) - koja je takođe od početka upoznata sa delovanjem SOF-a na polju registracije i legalizacije uzgoja svih strogo zaštiženih i zaštiženih ptica sa akcentom na uzgoj ptica faune Evrope, kao i aktuelnog procesa u poslednje vreme - preuzela je organizacionu odgovornost da svojim članovima omogući organizovanu realizaciju ovog procesa.

Kada je reč o legalizaciji - prijavama odgajivača radi evidentiranja zaštićenih ptica - napominjemo je to potpuno besplatna akcija SOF-a, organizovana tako što odgajivači predaju prijave sa pratećom dokumentacijom preko svojih udruženja. U tom cilju dobrodošli su nam svi dobronamerni odgajivači koji žele da na legalan način, poštujući pravnu regulativu Republike Srbije i Statut S.O.F-a, uzgajaju ptice.

Kroz delovanje u SOF-u, udruženim naporom svih članica, odgajivačima se pruža prilika da deluju ravnopravno i organizovano kao i svi drugi odgajivači iz zemalja sa razvijenijom avikulturom koje su rešenje za ovaj problem mnogo ranije pronašle.

Povrh svega naše aktivnosti su bile i ostaju na istom putu i sa istim ciljem - da odgajivačima iz Srbije omogućimo ravnopravno učešće na svim Međunarodnim takmičenjima, jer samo u tome vidimo kretanje i napredak ptičarstva kod nas.

Priroda Saveza je takva da u skladu sa Zakonom i odredbama Statuta (koje se odnose na udruženo delovanje, korekciju mišljenja, iznošenje stavova i zalaganje za unapredjenje uzgoja ptica), deluje u skladu sa tim. Takav oblik, po nekim neobrazovanim i neupućenim osobama amonopolističkoga delovanja, nije ni u kom smislu monopolistički, naprotiv, to je najvići oblik organizovanog delovanja na polju avikulture, koji je kao izražena praksa poznat kompletnom civilizovanom i demokratskom svetu. S pravom se pitamo ima li u tome ikakvih nejasnoća?

Takođe, skrećemo pažnju odgajivačima da ne nasedaju na obećanja o stručnim uslugama Udruženja PPFE jer oni svoje usluge debelo naplaćuju i neosnovano se bogate, a uz to Vas i uslovljavaju na različite načine. Na Vašu odluku ne možemo da utičemo ali možemo najoštrije da osudimo čin inicijatora ovakvog sramnog postupka. Isto tako smatramo da je, u najmanju ruku, sramno dovoditi u zabludu druge grandioznim predstavljenjem sebe i nekakvih svojih ciljeva, pri tom zaboravljajući koliko je njihov a koliki udeo S.O.F-a u normiranju ovog procesa.

Iz svega gorepomenutog, Srpska ornitološka federacija, kao legitimni predstavnik svih Udruženja odgajivača ptica, njegovih članica jednoglasno i najoštrije osuđuje bilo kakvo omalovažavanje, nekorektno i prosto ponašanje onih koji sebi žele da pripišu kojekakve zasluge, kojih čak nisu ni dostojni, jer su daleko od njihovih moralnih i stručnih kapaciteta i upućuje apel odgajivačima da svojim sugestijama, budu aktivni činioci na putu rešavanja ovog i svakog budućeg problema sa jednim, zajedničkim, ciljem Unapređenja uzgoja ptica u Srbiji.

S poštovanjem,
Slobodan Kulić,
predsednik SOF-a