PTICA MESECA OKTOBRA:Alisterus scapularis

PRATITE NAS

PLAKETE I ZAHVALNICE

NOVA AVIFAUNA

AviFauna

PRIJATELJI SAJTA

Versele Laga

PORUČIVANJE PRSTENOVA


ROKOVI I USLOVI PORUČIVANJA PRSTENOVA ZA 2015.-TU GODINU:

I tura se naručuje do 31. jula (isporuka u oktobru tekuće godine)
II tura se naručuje do 30. septembra (isporuka u novembru tekuće godine)
III tura se naručuje do 31. decembra (isporuka krajem januara, početak februara naredne godine)


Naknadnih narudžbi neće biti !!

 • Prstenove mogu poručiti sva udruženja koja su članice Srpske ornitološke federacije (SOF) za svoje članove koji su izmirili obaveze prema SOF-u za tekuću godinu!
 • Poručivanje se vrši isključivo preko ovlašćenog lica udruženja!
 • Poručivanje prstenova vrši se isključivo popunjavanjem obrasca u dva primerka;
 • Sve prijave koje budu nečitko popunjene, biće vraćene Udruženjima;
 • Narudžbenice se popunjavaju po redosledu ličnih brojeva odgajivača;
 • Na jednoj narudžbenici mogu se naručiti prstenovi za više vrsta ptica i više dimenzija, ali moraju biti posebno upisani;
 • Od svake veličine najmanje se može naručiti 10 komada, sem za prstenove od nerđajučeg čelika od kojih se može naručiti i manja količina.
 • Narudzbenice za prstenove moraju da stignu do poslednjeg dana u predviđenom roku
 • Uplate se vrse iskljucivo preko ziro-racuna SOF-a broj: 310 - 174199 - 58;
 • Cene prstenova, po komadu iznose: 40 din. za aluminijumske obojene, 58 din. za aluminijumske ojačane i 150 din. za prstenove od nerđajućeg čelika (od ovih čeličnih se može naručiti i manje od 10 kom);
 • Na uplatnicu u rubliku “poziv na broj” obavezno napisati 001 za prvu, 002 za drugu i 003 za treću turu narudžbe
 • Narudzbenice koje stignu posle roka, čekaće sledeću turu;

Popunjene obrasce sa dokazom o uplati poslati na sledeću adresu:

Marina Jovanović
ul. Sremskih diverzanata 1
22000 Sremska Mitrovica
tel. 063 835 02 58
ili putem mejl adrese: jovanovic.maca.marina@gmail.com