PTICA MESECA OKTOBRA:Alisterus scapularis

PRATITE NAS

PLAKETE I ZAHVALNICE

NOVA AVIFAUNA

AviFauna

PRIJATELJI SAJTA

Versele Laga

RAVILNIK O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA


Poštovani odgajivači , članovi SOF-a,

Kao što smo obećali obraćamo vam se sa preporukama koje smo u kontaktu sa nadležnima dobili oko izmenjenog pravilnika:

- Procedura kontrole odgajivača po popisu iz 2011-te godine se nastavlja, posle čega odgajivači su obavezni da podnesu zahtev za dobijanje dozvole za odgoj i veštačko razmnožavanje po Članu 30 Stav 2 Pravilnika, po i do sad primenjivanoj proceduri kao što je to bilo i u predhodnom periodu
- Razmatranje a potom izdavanje dozvolja po podnetim zahtevima se očekuje u narednom periodu

ZA VRSTE KOJE NISU NA PRILOG V PRAVILNIKA

- Odgajivači koji su prilikom popisa prijavili svoje matične jedinke vrsta koja nisu izuzeta po Članu 25 Stav 1 tačka 1 Pravilnika odnosno ne nalaze se na Prilogu V Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, za sve novoizlegle kao i prijavjene obeležene jedinke treba da podnesu zahtev za izdavanje “Potvrde“( Prilog XII Pravilnika) koji je pored obaveznog zatvorenog prstena prateći document svake jedinke, koji je nepophodan prilikom izlaganja, promene vlasnika, transporta jedinke odnosno služi kao potvrda o poreklu, pored ovih obaveze neophodno je i vođenje matične knjige i knjige odgoja ( koju će SOF u najkraćem roku obezbediti svim svojim članovima )

ZA VRSTE KOJE SU NA SPISKU IZUZEĆA PRILOG V PRAVILNIKA

- Odgajivači koji su prilikom popisa prijavli svoje matične jedinke koje pripadaju vrstama za koje Pravilnik predviđa izuzeće po Članu 25, Stav 1, tačka 1 a nalaze se na Prilogu V Pravilnika , pored obaveznog prstenovanja svojih jedinki u obavezi su da vode matičnu knjigu kao i knjigu odgoja (koju će SOF u najkraćem roku dostavit svim svojim članovima) a prilikom promene vlasnika u obavezi su da novom vlasniku izdaju original POTVRDE O PROMENI VLASNIKA dok kopiju zadržavaju u svojoj evidenciji ( blok sa obrascima „potvrde o promeni vlasnika „ Sof će obezbediti svim svojim članovima)

Ovo su trenutno najvažniji detalji koje donosi novi pravilinik, za koje apelujemo na članostvo da svoje aktivnosti prilagode novim pravilima a na godišnjoj skupštini delegatima ćemo dati detaljnija uputstva o primeni i ostalih propisa kao i korišćenja obrazaca koji su u već u priremi a usklađeni su sa izmenjenim Pravilnikom!!!

Obaveštavamo Vas da su usvojeni predlozi o izmenama i dopunama

Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

(http://www.merz.gov.rs/lat/dokumenti/predlog-pravilnika-o-izmenama-i-dopunama-pravilnika-o-prekogranicnom-prometu-i-trgovini) koji u sebi sadrže značajne olakšice za nas odgajivače, i sa zadovoljstvom konstatujemo da u izmenjenom Pravilniku prepoznajemo deo naših ideja, predloga koji su se odnosili prvenstveno za vrste koje avikulturisti u Srbiji većinom gaje.

Prvenstveno želimo da Vam skrenemo pažnju na članove 23, 24, 25 kao i član 30 koji su uz Prilog V ovog Pravilnika značajno doprineli da se implementiranje pravilnika u praksi značajno olakša odgajivačima, prvenstveno promena vlasnika jedinki.

U narednom periodu zatražićemo od nadležnih detaljno tumačenje i uputstva u vezi Pravilnika o čemu ćemo vas naknadno obavestiti.

Takođe, pripremamo formulare u skladu sa članom 25 za promenu vlasnika jedinki sa Priloga V Pravilnika koji će u formi bloka biti distribuirana svim članovima Srpske Ornitološke Federacije kako bi odgajivačima pojednostavili primenu Pravilnika.

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

S poštovanjem,
UO SOF