PTICA MESECA OKTOBRA:Alisterus scapularis

PRATITE NAS

PLAKETE I ZAHVALNICE

NOVA AVIFAUNA

AviFauna

PRIJATELJI SAJTA

Versele Laga

SASTANCI RUKOVODEĆIH STRUKTURA SOF-A 27-28.02.2016.

Zajednički sastanak IO SO SOF, NO SOF i UO SOF-a u Beogradu 27.02.2016.Poziv za zajedničku sednicu UO i IO SO SOF-a 27.02.2016.

Sastanak UO SOF-a uz prisustvo predsednika NO SOF -a u Subotici 28.02.2016.Dnevni red:

1. Izbori u COM-u - izbor Kulića na mesto potpredsednika COM-a
2. Stanje blagajne - uplate članarine, prstenovi
3. Finansijski plan za 2016.
4. Nova društva, arhiva, inventar
5. Novosti iz ministarstva (izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode ...)
6. Sajt
7. OMJ Seminar za sekciju F
8. Avifauna
9. Redovna godišnja Skupština SOF-a
10. Predlozi za otvaranje javne rasprave za:
- Izmene i dopune Statuta SOF-a
- Disciplinski pravilnik SOF-a
- Pravilnik o osnivanju sekcija unutar SOF-a
- Poslovnik o radu Skupštine SOF-a
- Pravilnik o organizovanju Državnog šampionata
11. Razno

poštovane članice, zapisnici sa sastanka biće poslate na adrese članica!