By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

Održana Izborna skupština SOFa, 2023.

phoca thumb l Skupština2023 01

Dana 11.06.2023. godine sa poĉetkom u 10h u prostorijama Doma kulture u Ugrinovcima odrţana je redovna izborna skupština Srpske Ornitološke Federacije.

 

Skupština2023_01
Skupština2023_01
Skupština2023_02
Skupština2023_02
Skupština2023_03
Skupština2023_03
Skupština2023_04
Skupština2023_04
Skupština2023_05
Skupština2023_05
Skupština2023_06
Skupština2023_06
Skupština2023_07
Skupština2023_07
Skupština2023_08
Skupština2023_08