By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

O SOF-u

SRPSKA ORNITOLOŠKA FEDERACIJA (SOF) je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, koja deluje kao SAVEZ u koji se dobrovoljno udružuju udruženja, klubovi ili sekcije preko svojih udruženja za zaštitu i odgoj ptica i sitnih životinja, sa teritorije Republike Srbije, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u unapređenju odgoja, selekcije, zaštite ptica, zatim, organizovanja izložbi i takmičenja za egzotične i ukrasne ptice, hibride i domestifikovane ptice faune Evrope.

SOF je organizacija u kojoj se aktivno odvijaju skupovi, savetovanja, seminari i drugi oblici edukacije i promocije iz oblasti zaštite životne sredine i ostvarivanja prava životinja, potom, razni skupovi iz oblasti održivog razvoja i sprovođenja drugih ciljeva i zadataka utvrđenim Statutom. U Srpsku ornitološku federaciju se mogu učlaniti i druge organizacije, kako iz Srbije, tako i van njenih granica, čije su delatnosti i aktivnosti od interesa za zaštitu i odgoj ptica.

Oblast ostvarivanja ciljeva SOF-a je avikultura (gajenje ptica), ornitologija (zaštita, posmatranje i proučavanje ptica), zaštita životne sredine kao i održivi razvoj (edukacija i organizovanje edukativnih radionica).

 

Adresa:

Srpska ornitološka federacija

ul. Orlovića Pavla 13a

Beograd


Tekući račun : 205-512040-60

Matični broj :  07056141

PIB : 102123358