By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

logo

Seminar "Zajedno do boljeg kvaliteta naših ptica", Kruševac 2022

phoca thumb l Seminar Bolje ptice KŠ 2022 01

Kruševac, 28.05.2022. Amfiteatar crkve Lazarice

Teme seminara:

  • Zaštita ptica u prirodi, zaštićene i strogo zaštićene vrste ptica - Zoran Jakovljević predsednik odbora za zaštitu ptica udruženja "Zlatno pero"
  • Genetika, uzgoj i izlaganje ptica faune evrope i hibrida i pravilna determinacija takmičarskih klasa - Milan Đorđević savezni sudija za 
  • Novi COM/OMJ standard za ocenu boje kod hibrida i primena egzogenih pigmenata - Dr Nenad Radojičić OMJ sudija
  • Kvalitet kanarinaca boje na takmičenjima, kategorija i pravilna determinacija mutacija - Goran Milićević sudija pripravnik
  • Tigrice boje, Izložbene tigrice i ostali papagaji - Davor Marković sudija pripravnik
  • Kanarinac pesme Slavujar, uzgoj i školovanje - Branislav Karajović OMJ sudija

Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_01
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_01
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_02
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_02
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_03
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_03
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_04
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_04
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_05
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_05
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_06
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_06
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_07
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_07
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_08
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_08
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_09
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_09
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_10
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_10
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_11
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_11
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_12
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_12
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_13
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_13
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_14
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_14
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_15
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_15
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_16
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_16
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_17
Seminar_Bolje_ptice_KŠ_2022_17